SoulWide
Cliente
SoulWide
Data do proxecto
A tipografía SoulWide foi creada, en primeiro lugar, para o logotipo da banda, que reflicte o seu estilo musical e personalidade. Esta tipografía tamén podería utilizarse en carteis, folletos, camisetas e outros produtos promocionais.
A tipografía axuda a destacar e comunica de maneira efectiva o seu estilo e personalidade ao seu público obxectivo. A calidade e a coherencia no deseño gráfico son esenciais para que a banda poida ser recoñecida e destacar no competitivo mundo da música.
Imaxe 1
Imaxe 2
Imaxe 3
Imaxe 4
Imaxe 5