Novo Rexistro

Antes de comenzar a cubrir os formularios, recoméndase prepare a documentación requerida en formato dixital para axilizar a xestión.

  • Documento acreditativo de estar dado de alta (IAE).
  • Logotipo: arquivo png, gif, jpg ou jpeg dun máximo de 2MB e dimensións 390 x 185 píxeles (2:1 formato horizontal).
  • Descripción comercial, cun máximo de 1500 caracteres.
  • Traballos realizados/casos de éxito: De 1 a 6 proxectos cun máximo de 6 imaxes por proxecto, onde poderá incluír unha descrición máxima de 300 caracteres por proxecto. Os arquivos de imaxes serán de tipo png, gif, jpg ou jpeg dun máximo de 2 MB, para visualizarse a un ancho de 1170 píxeles.
  • Portafolio de proxectos: poderá subir un dossier en formato txt, doc, docx ou pdf dun máximo de 2MB con información dos proxectos realizados.
Se o prefire poder descargar aquí as instruccións de rexistro
8 + 9 =
Resolva este sinxelo problema matemático e introduza o resultado. Por exemplo para 1+3, introduza 4.