Artes finales - Ilustración - Decoración
Cliente
Banco Santander
Data do proxecto
Serie de ilustracións como parte do proxecto de decoración, rotulado e sinalética da Sede Central do Banco Santander en Luca de Tena.
Imaxe 1