Borja Blanco Mendez
Avenida de Coimbra 14, 3 Izquierda
Santiago de Compostela
15704
Azvai nace como empresa de consultoría estratéxica para fracer fronte aos grandes retos contemporáneos, dende a contaminación dos océanos ata á inxustiza social, pasando polos grandes riscos e oportunidades que supoñen as novas tecnoloxías.

Os servizos de deseño estratéxico facilitados por Azvai nacen no pensamento sistémico e non dualista, é decir, nunha forma de entender o mundo como unha realidade única, interconectada e complexa.