Ramón Cabanillas 6 3ºB
Santiago de Compostela
15701
NANUBE
Tipo de organización
Empresa
Anos de experiencia profesional
Máis de 10
Idiomas de comunicación
Galego
Castelán
Inglés
Nanube é un estudo de deseño de interiores que imaxina espazos e os converte en realidade. Traballa situando ás persoas no centro de todo o proceso e dando importancia á calidade emocional do resultado, entendendo que un bo deseño non só debe estar pensado para a vista senón para todos os sentidos, ao tempo que se enfatizan os valores simbólicos.