Sta. Uxía de Ribeira 4, Baixo esquerda
Santiago de Compostela
15705
Piedrapapeltijera
Tipo de organización
Autónomo
Anos de experiencia profesional
Máis de 10
Idiomas de comunicación
Galego
Castelán
Piedrapapeltijera é un estudo de deseño con sede en Santiago de Compostela, Galicia, especializado en desenvolver e implementar solucións de deseño e identidades para empresas, marcas e produtos.