Revista Universitaria
Cliente
Campus na nube
Data do proxecto
Revista Universitaria dirixida a estudantes da Universidade de Santiago de Compostela.
Publicada por Campus na nube.
Imaxe 1
Imaxe 2
Imaxe 3
Imaxe 4
Imaxe 5