Modelo de relación
Cliente
Ibercaja
Data do proxecto
Redeseño do modelo de relación do banco cos seus clientes
Imaxe 1
Imaxe 2