Despiece máquina - Vista explosionada
Data do proxecto
Animación 3D explosionada con despiece dunha máquina.
https://despunte.com/es/despiece-roller
Imaxe 1
Imaxe 2