Contenedor autónomo para producción agraria
Cliente
Biopraedium
Data do proxecto
Biopraedium é unha empresa innovadora do sector agroalimentario que desenvolveu un contedor autónomo para a produción agraria (neste caso de forraxe verde hidropónico).
Obxectivos da visualización 3D:
Comunicar un produto innovador como o contedor autónomo de BioPraedium pode ser un desafío, xa que o seu deseño baséase nun contedor marítimo que non revela moito desde o exterior. Ademais, a súa proposta está ligada á contorna e as condicións climáticas, un pouco complicadas de representar nun vídeo convencional. A visualización 3D a través de render realista e vídeo de produto era unha solución ideal para este proxecto. BioPraedium tiña claros que os obxectivos ao crear a visualización en 3D do seu produto eran transmitir de maneira efectiva os dous eixos nos que se basea o seu modelo produtivo: a agricultura vertical e a agricultura de interior.
https://despunte.com/es/contenedor-produccion-agraria
Imaxe 1
Imaxe 2
Imaxe 3