Taburete - banqueta
Cliente
Miramoura
Data do proxecto
Visualización 3D de montaxe e instrucións fáciles de seguir:
O obxectivo era comunicar de forma clara e agradable as instrucións de montaxe desta banqueta de madeira de piñeiro e pezas de unión impresas en 3D. Este deseño forma parte dunha serie de tallos ou banquetas modulares que realizamos para a nosa marca Miramoura. O seu valor principal está en que é unha banqueta de madeira sinxela e facilmente desmontable. Pero non é pregable, ten diferentes pezas que hai que encaixar.
O sistema é moi intuitivo e consta de poucas pezas: tres partes de madeira, catro soportes e dúas cuñas fabricados en PLA de orixe vexetal a través de fabricación aditiva ou impresión 3D. Para asegurarnos de que calquera que recibise a banqueta puidese montala, deseñamos unhas instrucións de montaxe. O resultado foi unha imaxe con instrucións que incluímos dentro do paquete ao facer o envío e un vídeo-produto cunha animación 3D do proceso.


https://despunte.com/es/montaje-3d-taburete
Imaxe 1
Imaxe 2
Imaxe 3
Imaxe 4