Packaging
Cliente
Avícola Tratante
Data do proxecto
Packaging de producto.