Cardio CHUS
Cliente
Cardio CHUS
Data do proxecto
Marca para o Servizo de Cardioloxía do CHU de Santiago de Compostela.
Imaxe 1