Campus Vida
Cliente
USC
Data do proxecto
Imaxe para a presentación da Universidade ao recoñecemento como Campus de Excelencia Internacional. "No ano 2009 a USC foi recoñecida polo seu proxecto Campus Vida como Campus de Excelencia Internacional polo Ministerio de Educación, distinción que a sitúa entre as 9 mellores universidades do país."
Imaxe 1