Alexandre Sequeiros
Rua do bardo nº 5, 5º A
Pontevedra
36003
Deseñador multidisciplinar, ilustrador e director de arte. Meu traballo abrangue todos os ámbitos da comunicación visual, con especial interese polo deseño dixital e de identidade. A curiosidade faime vivir na búsqueda constante do equilibrio entre o xeral e a especialización. Para min non é importante o medio, o caudal é sempre o mesmo: o pensamento creativo.