Durán Loriga 11 5ºD
A Coruña
15003
Doblespacio
Tipo de organización
Autónomo
Anos de experiencia profesional
Máis de 10
Idiomas de comunicación
Galego
Castelán
Inglés
Empresa de deseño e comunicación, especialmente en online, enfocada a pequenas e medianas empresas. Sitios web, RRSS, tendas en liña, papelería corporativa. Nomes, imaxe corporativa, comunicación empresarial, publicidade, folletos, logotipos, etc. Comunicando dende 2002