Domingo García-Sabell
Santiago de Compostela
15705
Carballo Artesanía
Tipo de organización
Autónomo
Anos de experiencia profesional
2 a 10
Idiomas de comunicación
Galego
En Carballo Artesanía acreditamos na moda como una ferramenta para cambiar o mundo. Facemos roupa artesá sen xénero, moda a modiño. Promovemos un consumo consciente e responsable, as redes locais e tentamos reducir os refugallos ao máximo.