Rua das Pontes s/n. ED. Ceentrode Negocios PORTO DO MOLLE
NIGRÁN
36350
DEMOSTRA S.L.
Tipo de organización
Empresa
Anos de experiencia profesional
Máis de 10
Idiomas de comunicación
Galego
Castelán
Inglés
ITALIANO
Construimos imaxinación.
Deseño, fabricación e montaxe de ideas para aportarlle valor á marca.
Traballamos en stands e outros espazos onde DEMOSTRARSE