A Coruña
A Coruña
15001
Felipe Trillo
Tipo de organización
Autónomo
Anos de experiencia profesional
Máis de 10
Idiomas de comunicación
Galego
Castelán
Inglés
Deseño e arquitectura, creación de significado e de lugar, coa edición coma punto de encontro.