BeDo Creativos
Bedoya, 7 1º Izda Oficina 5
Ourense
32004
Ofrecemos os nosos servizos ON/OFF Line, tanto B2B (enfocado a empresas) como B2C (enfocado ao cliente final).
O estilo e a imaxe veñen definidos polos valores cos que se quere identificar a empresa e o público ao que se quere dirixir, o cal tamén define o soporte e acabado elixidos. Por iso é fundamental un estudo das necesidades de cada cliente para ofertar un plan de acción específico e individualizado xa que, como en calquera tipo de moda, non hai nada que sente ben a todo o mundo.
SERVIZOS DE:
Branding: Creación e Deseño de Marca, Manual de identidade, Manual de estilo, Vídeo corporativo.
Off line: Gráfica publicitaria, Iconografía, Deseños PLV, Señalética, Deseño editorial, Anuncios.
Feiras: Deseño integral de caseta, Deseño de gráfica para caseta, Deseño 3D, Xestión integral.
Packaging: Envases, Etiquetas.
Dixital: Web corporativa, Ecommerce, Social media.