Puente La Reina, 1 - 4º
Santiago de Compostela
15703
Alberto R. Rodríguez Pérez
Tipo de organización
Autónomo
Anos de experiencia profesional
Máis de 10
Idiomas de comunicación
Galego
Castelán
Deseñador independente.
Marca e identidade visual, deseño editorial, señalética ...