Rúa Montero Ríos 18, 1ºB
VIGO
36201
Rodrigo Portanet Arquitectos
Tipo de organización
Empresa
Anos de experiencia profesional
Máis de 10
Idiomas de comunicación
Galego
Castelán
Inglés
Francés
O estudo está dirixido por Rodrigo J. Portanet, arquitecto formado en Suíza na Escola Politécnica Federal de Lausanne. En 1998 empezou a traballar co recoñecido arquitecto César Portela participando en proxectos públicos e privados de especial relevancia, como o Auditorio Mar de Vigo ou o Museo do Mar de Galicia.
En 2003 comeza a súa andaina en solitario especializándose en deseño urbano e da edificación desenvolvendo ademais traballos de consultoría, rehabilitación e deseño comercial.
Na actualidade, o estudo traballa cun equipo de colaboradores especialistas e de recoñecido prestixio profesional.