Avenida da Concordia, 200 baixo
A Coruña
15009
Sígaris
Tipo de organización
Autónomo
Anos de experiencia profesional
Máis de 10
Idiomas de comunicación
Galego
Castelán
Axencia de comunicación corporativa e branding.
Creamos e deseñamos marcas para empresas reais.